Szőrmók Állatorvosi Rendelő
                                             
Szeretettel és hozzáértéssel várjuk Önt és Kedvencét

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét vállalkozásunk adatvédelmi szabályairól.

 

   1.Milyen alapelveket követünk?

 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,

d)minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek,

a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

   2. Az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük,

rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,

 

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,

 

c) előfordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunknak vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke,

ilyen például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

  3.Kik vagyunk?

 

A vállalkozásunk megnevezése: Szőrmók Állatorvosi Rendelő

Cégnevünk: Briski-vet KFT.

Címünk: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

Telefonszámunk:+3630-2218-903

Honlapunk: www.szormokrendelo.hu

E-mail címünk: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vállalkozásunk székhelye: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

Postacímünk: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

Adószámunk: 14902352-2-13

Cégjegyzékszámunk : 13-09-131448

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Praxisengedély száma:0763 - PE/MÁOK.

 

Vállalkozásunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

 MAXER Hosting Kft.
 

Levelezési cím:1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

Székhely:9024 Győr, Répce u. 24.

tárhely szolgáltatás

https://maxer.hu/docs/MAXER-adatvedelmi-szabalyzat.pdf

Inform BT.

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai köz 1/1

könyvelő

Facebook

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

közösségi oldal https://www.facebook.com/about/privacy/update

Google

Google LLC

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

Hírlevéllel és direkt marketing szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozóink:

 

A hírlevél szolgáltatásunk átmenetileg szünetel.

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

Briski-vet KFT.

2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok

Briski-vet KFT.

2315 Szigethalom, Szabadkai u. 126

direkt marketing

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

 Az általunk kezelt adatok:

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Vállalkozásunk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

A Google Analyticsen keresztül

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

6 hónap

Üzleti kapcsolattartás e-mail útján

az érintettek részéről megkeresés, szolgáltatások után érdeklődés

hozzájárulás, illetve szerződés előkészítése

teljes név

e-mail cím

egyéb, az érintett által adott adat

visszavonásig

Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás,

Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük

hozzájárulás

teljes név,

születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

e-mail cím

egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. kisállat adatai, lakhely, stb.

hírlevélről történő leiratkozásig

Értesítésküldő szolgáltatás

cél: tájékoztatás termékekről, szolgáltatásokról

hozzájárulás

Teljes név, telefonszám

leiratkozásig

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Ügyintézés, panasz

észrevételre,panaszra válaszadás

jogi kötelezettség

teljes név

e-mail cím

egyéb, az érintett által adott adat

5 évig

 

A weboldalunk látogatóinktól nem kérünk el személyes adatokat!

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail, illetve a rendelő postacímén kérhet további tájékoztatást,

válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

   4.Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az

Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát,

az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak

módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik

– a Vállalkozásunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásunk azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

Google Analytics

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

látogatása során a weboldalharmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

 

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie)az alábbi linkeken olvashat

https://www.google.com/policies/technologies/types/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

  5.Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünk

 

Ön az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat kitöltésével (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra illetve mobileszközre küldött értesítésekre is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és

  • az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint

  • tájékoztatókat és ajánlatokat küldhetünk és/vagy

  • hírlevelet továbbíthatunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 5 napos határidővel vállaljuk.

 

  6.Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk,

hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Vállalkozásunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában

részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

További információ adatfeldolgozóinkról a 2. pontban található.

Vállalkozásunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik

Vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását,

továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat

folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra,

hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében,

hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

 
6.1. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése
A Briski-vet Kft. kezeli a hozzá közvetlenül-, vagy állás hirdetésre vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett, célzott önéletrajzokban
és a csatolt egyéb dokumentumokban
szereplő személyes adatokat. 
A kezelt adatok köre: az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő, az érintett által megadott személyes adatok.
 
Adatkezelés célja: az adatkezelés célja ,érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása,munkaviszony létesítése céljából.
 
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(32) Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –,
vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételeacute;se sor&a5vA40pxBa n"szolg&aacu-te;se sor&a5vA40p&eaheIFY">szereplő szem&eacut-cutacu-te;se sor&a5vA40p&eaheIFYv;l egy erre vonatkozó négyzetfnegtekint&eacuEzekben az érintyen hozzájárulás&aacuttő személyes adatait">Szervozotk kezeléséte;s egyértezekn bzlalnzereplő szem&eacut-cutacu-te;se sort;">lle;togat&aacuetet,e;i ele;n bejel&outute; négheIFYvte;sa ;l egy;cuteis,uteet azésa nak minős&uumyen hozzájárulásnx;">A hozzájárulát,us ho;rt e;se c&eacuheIFYv;se c&eacuoannak érdekélnzereplő szem&eacut-cutacu-te;se sor;cuteis, ervozégy;lyes otk kezel&eacuiit";cuteis,ute;kenys&eacuml;zit">jed. Hs, hayes otk kezelésban ml;b.) t&oumv;se c&eacutiketgő szolg&aacu,csak akl;n a hozzájárul&aacutlnzereplő szem&eacut-cutacu-te;se sorre: az &oe;gy;lyes otk kezel&eacuii;se c&eacunaszA40pxBa n"szolg;lybanl;nk kedlla Hs, hanak érintyen hozzájárulás&aacut az elektronijesnem k&eacutzel&eacuveket köelezlnzereplő szem&eacut-cutacu-te;se sorr;t abanml;kjesnem k&eacutzel&eacuute;n;s egyérteute;ezel&eacutb.) t&omok k&ouute;;nk kzvenia aezel&eacut ha;sa ute;g&aacuoute;je;r a szüks&eacuute;etlen&uum;rt egő szolgáltat&aacu;sok igénybevéybev&eacuash;,
 
Adatkezel&eacuttel Időtalapja: az adatkezel&eacuttel Időtal siőn ktelolgány&aac&eahe;g eset&eacutavagy me;sunkavisztel Időtalash;,
 

 

&nb7.M, amely;">Az &Oume;s nikai éb latolati lete;rhetős&eacueizunk?

 

olgáltalunk keztő személyes adkvagy helyesb&iacuzked&eacuzked&eacte;scsol&oacutitkosítát&aacte;kieml;ng&eacutyesb&iacuzked&eacuzked&eacteben,

  • A bírós&aacu,e;i inte;b latolatozattzemé;ben,

  • ute;vénikai &eacutInte;sáci&oacum, Szute;s&aacu,H;s hatós&aacuunk?

    • E-:n a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.